Lodn doprava

Lodn doprava zajiuje pravidelnou linkovou i zjezdovou pepravu na pehradn ndri Hracholusky. Lo Plze s kapacitou a 150 cestujcch brzd hladinu pehradn ndre po 20 km dlouh plavebn drze se esti zastvkami. Lo vyplouv z pstavit v autokempinku TRANSKEMP u hrze pehradn ndre. Pravideln peprava je zajiovna dle nsledujcho jzdnho du od 1. 5. do 30. 9. a s ohledem na stav vodn hladiny doporuujeme si provoz lodn dopravy telefonicky ovit.


UPOZORNN:

Zahjen provozu pravideln linky lodn dopravy 5.6.2021. (v ervnu pouze vkendov provoz)

Jzdn d lodi Plze

ervenec, srpen *
Hracholusky9:3015:00 Butov11:3017:00
Radost10:0015:30 Vranov11:3517:05
Nov most10:1515:45 koda Butov11:4517:15
koda Butov10:4516:15 Nov most12:1517:45
Vranov10:5016:20 Radost12:3018:00
Butov11:0016:30 Hracholusky13:0018:30
Kvten, erven **
Hracholusky13:30 Butov15:15
Radost14:00 Vranov15:20
Nov most14:15 koda15:30
koda14:45 Nov most16:00
Vranov14:50 Radost16:15
Butov15:00 Hracholusky16:45

* V ervenci a srpnu provoz ter, steda, tvrtek, sobota a nedle.
** V kvtnu, ervnu a z provoz omezen pouze na soboty a nedle.
Zjezdov doprava jezd dle objednanch termn.

Jzdenky je mon zakoupit pouze pi nstupu na lo.

Jzdn

Dospl Dti od 5 do 10 let
Hracholusky Radost70,-50,-
Hracholusky Nov most80,-60,-
Hracholusky koda, Vranov, Butov130,-80,-
Radost Nov most70,-50,-
Nov most - koda, Vranov, Butov80,-60,-
Radost koda, Vranov, Butov90,-70,-
koda - Vranov, Butov50,-50,-
Jzdn kola a psi - jednosmrn jzdn70,-

Ceny jsou vetn DPH.

Ceny zjezdov pepravy

Akce Dlka Cena Poznmka
Hromadn zjezd 1 hod. 6000,- + DPH (21%)(do 60 osob, kad dal 80,-)
koln zjezd1 hod.3900,- + DPH (21%)(do 60 dt, kad dal 45,-)
Senioi zjezd1 hod. 3900,- + DPH (21%)(do 60 osob, kad dal 50,-)
Svatba na lodi2-3 hod. 20000,- + DPH (21%)(cca. 50 osob)
Raut2-3 hod. 20000,- + DPH (21%)(cca. 50 osob)

Zjezdy je teba pedem objednat na telefonnch slech 377 914 113 nebo na adrese:

TRANSKEMP Hracholusky
Lodn doprava
330 23

e-mail: info@hracholusky.com

Po dohod je mon zajistit zjezd vetn hudby a oberstven.

Posdka lodn dopravy se t na Vai nvtvu u ns a peje Vm astnou plavbu s Lodn dopravou Hracholusky.