Lodn doprava

Lodn doprava zajiuje pravidelnou linkovou i zjezdovou pepravu na pehradn ndri Hracholusky. Lo Plze s kapacitou a 150 cestujcch brzd hladinu pehradn ndre po 20 km dlouh plavebn drze se esti zastvkami. Lo vyplouv z pstavit v autokempinku TRANSKEMP u hrze pehradn ndre. Pravideln peprava je zajiovna dle nsledujcho jzdnho du od 1. 5. do 30. 9. a s ohledem na stav vodn hladiny doporuujeme si provoz lodn dopravy telefonicky ovit.


UPOZORNN:

Zahjen lodn dopravy 19.5.2018 (dle jzdnho du).
Vzhledem k vmn elezninho mostu pes pehradn jezero Hracholusky je v leton sezon 2018 omezena osobn lodn doprava, doasn se ru pstavit Vranov a Butov.
Od 15.8.2018, bude tak v platnosti nov jzdn d. Oven aktuln platnosti jzdnho du mete provst na tel. +420 377 914 113.

VZHLEDEM K NZKMU STAVU VODN HLADINY KON DNE 19.9.2018 PROVOZ LODN DOPRAVY NA PEHRAD HRACHOLUSKY

Jzdn d lodi Plze

ervenec, srpen do 30.7.**
Hracholusky9:3015:00 Butov11:3017:00
Keramika9:4515:15 Vranov11:3517:05
Radost10:0015:30 koda Butov11:4517:15
Nov most10:1515:45 Nov most12:1517:45
koda Butov10:4516:15 Radost12:3018:00
Vranov10:5016:20 Keramika12:4518:15
Butov11:0016:30 Hracholusky13:0018:30
Kvten, erven ***
Hracholusky13:30 Butov15:15
Keramika13:45 Vranov15:20
Radost14:00 koda15:30
Nov most14:15 Nov most16:00
koda14:45 Radost16:15
Vranov14:50 Keramika16:30
Butov15:00 Hracholusky16:45
ervenec, srpen od 31.7.**
Hracholusky9:3015:00 Nov most11:0016:30
Keramika9:4515:15 Radost11:1516:45
Radost10:0015:30 Keramika11:3017:00
Nov most10:1515:45 Hracholusky11:4517:15
*eleznin most10:3016:00    
Nov most10:4516:15    
Z 2018 ***
Hracholusky14:00 Nov most15:30
Keramika14:15 Radost15:45
Radost14:30 Keramika16:00
Nov most14:45 Hracholusky16:15
*eleznin most15:00   
Nov most15:15   

* Provoz k elezninmu mostu je bez pistn.
** V ervenci a srpnu provoz ter, steda, tvrtek, sobota a nedle.
*** V kvtnu, ervnu a z provoz omezen pouze na soboty a nedle.
Zjezdov doprava jezd dle objednanch termn.

Jzdenky je mon zakoupit pmo pi nstupu na lo.

Jzdn (do 30.7.2018)

Km Dospl Dti od 5 do 10 let
Hracholusky Keramika220,-20,-
Hracholusky Radost655,-40,-
Hracholusky Nov most1165,-55,-
Hracholusky Butov20110,-70,-
Radost - Nov most555,-40,-
Radost Butov1475,-55,-
Nov most Butov965,-55,-
koda Butov Vranov - Butov220,-20,-

Jzdn (od 31.7.2018)

Km Dospl Dti od 5 do 10 let
Hracholusky Keramika225,-25,-
Hracholusky Radost660,-40,-
Keramika Radost455,-40,-
Hracholusky eleznin most1485,-65,-
Keramika eleznin most1285,-65,-
Hracholusky Nov most1165,-55,-
Keramika Nov most865,-55,-
Nov most eleznin most660,-40,-

Jzdn kola a psi - jednosmrn jzdn 35 K.
Ceny jsou vetn DPH.

Ceny zjezdov pepravy

Akce Dlka Cena Poznmka
Hromadn zjezd 1 hod. 6000,- + DPH (21%)(do 60 osob, kad dal 80,-)
koln zjezd1 hod.3400,- + DPH (21%)(do 60 dt, kad dal 45,-)
Senioi zjezd1 hod. 3700,- + DPH (21%)(do 60 osob, kad dal 50,-)
Svatba na lodi2-3 hod. 18000,- + DPH (21%)(cca. 50 osob)
Raut2-3 hod. 15000,- + DPH (21%)(cca. 50 osob)

Zjezdy je teba pedem objednat na telefonnch slech 377 914 113 nebo na adrese:

TRANSKEMP Hracholusky
Lodn doprava
330 23

e-mail: info@hracholusky.com

Po dohod je mon zajistit zjezd vetn hudby a oberstven.

Posdka lodn dopravy se t na Vai nvtvu u ns a peje Vm astnou plavbu s Lodn dopravou Hracholusky.