Zajmavosti v okol

Sportovn letit

Jako vhodn vlet pro celou rodinu doporuujeme nedaleko situovan letit, kde se podaj rzn pedvdc akce letadel, tunningov prty vyperkovanch automobil, dobov vlen dny s rekonstrukc boj o letit a dal zajmavosti.

Vzdlenost 3 km, airplzen.ic.cz

Plze

Metropole Plzeskho kraje nabz velk mnostv pamtek, muze, divadel, galeri, velkou zoologickou a botanickou zahradu a v neposledn ad spoustu pleitost k ochutnn slavnho plzeskho piva.

Vzdlenost 20 km, www.plzen.eu

Konstantinovy lzn

Konstantinovy Lzn prvem nle k vznamnm mstm Plzeskho kraje, kter se me pynit jedinou lzeskou ozou na svm zem, nedoten krajiny prosycen vvry minerlnch kyselek. Nalezneme zde adu historickch pamtek a zajmavch mst, kter nm dovol sledovat stopu lovka od pravku pes stedovk a po souasnost.

Vzdlenost 30 km, www.konst-lazne.cz

Marinsk lzn

Marinsk Lzn jsou druhmi nejvtmi eskmi lznmi, s velkm bohatstvm minerlnch pramen. Hlavn lzeskou promendou a vznamnou stavebn pamtkou je pseudobarokn litinov kolonda z roku 1889, ped n se velk pozornosti t proslul zpvajc fontna.

Vzdlenost 54 km, www.marianskelazne.cz

Stbro

Historick jdro msta se thne na ostron vybhajc do hlubokho dol eky Me a spolu s okolnmi zalesnnmi strnmi vytv romantick celek. Stavbou, kter msto proslavila, je bezesporu zdej renesann radnice i Husitsk bata.

Vzdlenost 17 km, www.stribro.cz

Kladruby

Kladruby le v dol eky hlavky, kter je pmo idelnm mstem pro odpoinek a rekreaci, jak aktivn, tak i pasivn. Kulturn ikonou Kladrub je zdej klter, jeho historie se datuje k roku 1115 a v jeho prostorch se kadoron v letnch mscch podaj koncerty vn hudby (Kladrubsk hudebn lto) a dal kulturn akce.

Vzdlenost 20 km, www.kladruby.cz

Zcenina Buben

Z hracholusk pehrady mete navtvit po znaen cest zceninu hradu Buben. Hrad byl zaloen ped rokem 1379. Po vstupu branou se Vm oteve rozlehl ndvo, lemovan po obou stranch vysokou zd a na severozpadn stran uzaven troskami hradnho palce.

Vzdlenost 3 km