Monosti ubytovn

Chaty 8, 4 a 2 lkov chaty s vybavenm (lednika, kuchyka, topen atd. podle druhu chaty) s monost parkovan pmo u chatky. Ideln monost ubytovn pro Vae soukrom.
Cenk

Penzion 2 lkov a 3 lkov pokoje hotelovho typu a apartmny (4 lka + kuchyka) se sprchou a socilnm zazenm pro ty z Vs, kte maj rdi sv pohodl. Na pokojch mete zdarma vyut pipojen k WiFi.
Cenk

Ubytovna pokoj 3 lka s WC, monost pistlky, umvrny, spol. kuchyka, lednice k dispozici, topen, televize klubovna. Sprchy spolen. Autoparking u ubytovny.
Cenk

Obytn pvs Lux obvac pokoj, lonice, dtsk pokoj, kuchyka, sprcha, WC. Autoparking u pvsu.
Cenk

 

Stany, karavany a obytn pvsy pes 200 mst na rovinat ploe v pm blzkosti behu pehradnho jezera je pipraveno pro Vae stanov obydl nebo Vae obytn pvsy i karavany. Samozejmost je monost vyuit sprch, WC a umvren v sociln budov a elektrick ppojky 230V.
Cenk